U bent hier

De Moerasspirea(Uit: Plantenorakel der Druïden -Phillip en Stephanie
Carr-Gomm)

De Moerasspirea of Geitenbaard is een taaie vaste plant die overal
voorkomt in Europa, gematigd Azie en oostelijk Noord Amerika. Als lid
van de rozenfamilie houdt de plant van vochtige weilanden en
rivierbeddingen, sloten, moerassen en natte bosgrond. De Moerasspirea
kan 1 meter hoog worden. De kleine crèmekleurige bloemetjes met vijf
bloemblaadjes bloeien van juni tot augustus en vullen de lucht met
een zoete, amandelachtige lucht.

De kaart met de Moerasspirea kan een aanwijzing zijn dat er een
tijd van viering of overgang ophanden is. De crèmekleurige bloemen
en de zomerse geur van de Moerasspirea zijn eennteken dat de
verandering een van de grootste kenmerken is van het leven en dat de
viering de beste manier is om veranderingen te accepteren. Als je een
baan, relatie of gezinssituatie achterlaat of de krachten bundelt met
collega's of partners is het tijd om de verandering echt te vieren.
Geef de goden of de godin bloemen en accepteer de transformaties die
deze overgang zal brengen. De kaart kan je ook aansporen om een
overgang of belangrijke gebeurtenis in je leven of je gezin die je
eerder wilde negeren, aandacht te geven en te vieren. Voorbeelden
zijn verhuizen, het bereiken van de puberteit, succes met een
creatief project, een bepaalde leeftijd bereiken of uit elkaar gaan.

Veranderingen waren vroeger belangrijk. Ze gingen gepaard met
vieringen en rituelen. Tegenwoordig zijn we zo gewend aan
veranderingen dat we er nauwelijks bij stilstaan. We veranderen van
auto, computer, huis, partner of baan met een snelheid die onze
voorouders verbaasd zou hebben. Ons vermogen voor leren en vrijheid
ervaren is vergroot, maar daar is ook leed uit voortgekomen. We
haasten ons zo naar de toekomst dat we geen tijd meer hebben om in
het moment te leven. Verandering en de stabiliteit die het vertrouwde
biedt zin allebei plezierig.

De keuze van deze kaart kan betekenen dat het tijd is om te
genieten van wat oud en vertrouwd is, van de constante factoren in je
leven die niet vaak veranderen, vaste routine en steeds hetzelfde kan
afstompend werken, maar ook de basis verschaffen voor het verdiepen
van je karakter en je ziel.